Để đảm bảo công khai, khi khách hàng gửi yêu cầu đăng ký tham gia website (khi không truy cập dịch vụ 3G), Viettel sẽ thông báo nội dung thu thập thông tin sau đây để khách hàng xem xét, lựa chọn có tham gia sử dụng dịch vụ hay không.

Gồm có:
- Mục đích và phạm vi thu thập:
+ Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang bao gồm: tên sử dụng - user (là số điện thoại của khách hàng) và mật khẩu. Đây là các thông tin mà Kideos.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
+ Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ 3G của Viettel, khi truy cập vào trang web, hệ thống có hỗ trợ tính năng nhận diện thuê bao giúp khách hàng không phải đăng nhập và đăng ký thông tin trước khi sử dụng dịch vụ. Nếu người dùng sử dụng mạng wifi hoặc hệ thống không nhận diện được thuê bao, người dùng sẽ được cấp tài khoản với tên sử dụng - user (là số điện thoại của khách hàng) và mật khẩu để truy cập và sử dụng dịch vụ.
+ Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kideos.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Phạm vi sử dụng thông tin: Kideos.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
+ Gửi các thông báo về cập nhật các nội dung phim mới.
+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Kideos.vn.
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Kideos.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
- Thời gian lưu trữ thông tin:
+ Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kideos.vn.
- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
+ Công ty/Tổ chức: Công ty Truyền thông Đa phương tiện Hoàng Gia
+ Địa chỉ: Số nhà 16/5/112 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, TP Hà Nội + Tel: 19002005 Email: support@rmm.vn

- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
+ Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản
và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu kideos.vn thực hiện việc này. - Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
+ Thông tin cá nhân của khách hàng cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
+ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý.
+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân khách hàng, Kideos.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
+ Kideos.vn yêu cầu các cá nhân khi tham gia sử dụng dịch vụ tại địa điểm/nhãn hàng, phải cung cấp mã khuyến mãi, hoặc nếu cung cấp số điện thoại để xác thực phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Kideos.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Ngoài ra, Viettel xây dựng hệ thống kỹ thuật và các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho thông tin cá nhân:
+ Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Hoàng Gia chịu trách nhiệm về mật khẩu và bản quyền phần mềm thiết kế, phần mềm chống virus, các kỹ thuật đảm bảo cho trang tin điện tử hoạt động, bảo trì hệ thống, xử lý kỹ thuật khi có sự cố xẩy ra.
+ Về cơ sở dữ liệu (CSDL): Hệ thống sử dụng CSDL MSSQL đã được update bản vá an toàn thông tin, thu hồi các quyền không cần thiết, đảm bảo các tài khoản được cấp đúng và đủ quyền nhằm ngăn chặn nguy cơ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng. Cấu hình đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.
+ Hệ điều hành máy chủ và mô hình mạng hệ thống đáp ứng và tuân thủ đúng quy hoạch và quy định về an toàn thông tin.
+ Về checklist giám sát và KPI: Hệ thống đã có công cụ giám sát và cảnh báo ứng dụng tự động, kiểm tra một phút một lần và gửi cảnh báo qua tin nhắn cho Quản trị viên. Hệ thống cũng đã có log ứng dụng, đảm bảo log theo thời gian thực và được hiệu kiểm hiệu năng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiệu năng.
+ Cơ chế dự phòng và phân tải hệ thống: Hệ thống dự phòng theo cơ chế active – standby trong đó server chạy CMS và Media đã dựng dự phòng Web Server, trên Web Server cũng đã dựng dự phòng CMS và Digital.

- Trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng, Viettel sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.
- Có cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
+ Khi khách hàng có bất kỳ khiếu nại liên quan đến việc sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo có thể khiếu nại cho Viettel bằng hình thức gửi thư điện tử trong phần liên hệ Ban quản trị website.
+ Viettel giải quyết khiếu nại và trả lời cho khách hàng trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.

- Có cơ chế định kỳ kiểm tra, cập nhật và điều chỉnh thông tin cá nhân khi chủ thể thông tin yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.