I. CÁC NỘI DUNG CẤM TRAO ĐỔI, CHIA SẺ TRÊN TRANG KIDEOS.VN

- Tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền, thể chế chính trị, và các chính sách của nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không lưu giữ những nội dung dâm ô, đồi trụy, kích động tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, hay tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp phát hiện, không những bị xóa bỏ tài khoản mà chúng tôi còn có thể cung cấp thông tin của người đó cho các cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.
- Nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc...).
- Nghiêm cấm mọi hành vi mạo nhận hay cố ý làm người khác tưởng lầm mình là một người khác trên KIDEOS.VN. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hoặc tước bỏ tài khoản.
- Không được gửi lên KIDEOS.VN bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
- Nghiêm cấm những nội dung miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, bạo lực, giết người rùng rợn; đăng, phát các hình ảnh phản cảm, thiếu tính nhân văn; cung cấp nội dung, hình ảnh, tranh khỏa thân có tính chất kích dục, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
- Nghiêm cấm tuyên truyền những thông điệp mang tính quảng cáo, mời gọi, quảng bá cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc nào có mục đích thương mại mà người dùng không mong muốn; vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người có quyền hợp pháp.
- Không được gửi hoặc truyền tải bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của người sử dụng trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí.
- Tuyệt đối nghiêm cấm việc gửi bất kỳ thông tin nào có chứa các loại virus, trojan, bọ hay các thành phần gây nguy hại đến hệ thống KIDEOS.VN, máy tính, mạng Internet và các thông tin bảo mật của KIDEOS.VN và của các thành viên trên KIDEOS.VN.
- Không được sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật hiện hành.
- Không được xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và bất kỳ dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép, nghiêm cấm các hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên của KIDEOS.VN.
- Không được phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác, đưa ra tuyên bố hoặc đại diện cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà người sử dụng không được uỷ quyền phát ngôn hoặc nhằm mục đích trục lợi cá nhân gây sự nhầm lẫn đối với những thành viên cùng tham gia KIDEOS.VN.
- Không được tạo ra các thông tin giả mạo cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác; thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
- Không được có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng KIDEOS.VN.
- Không được truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

II. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Quyền của người sử dụng dịch vụ KIDEOS.VN
- Được quyền tham gia sử dụng dịch vụ KIDEOS.VN, nếu đồng ý với nội dung của Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ KIDEOS.VN.
- Được quyền đăng ký tài khoản người dùng trên KIDEOS.VN.
- Được quyền tham gia diễn đàn, sử dụng và cung cấp thông tin lên diễn đàn KIDEOS.VN.
- Thuê bao 3G Viettel được quyền nhận tin nhắn Alert miễn phí (tin nhắn giới thiệu video Hot trên KIDEOS) nếu trong vòng 07 ngày không có lịch sử truy cập KIDEOS. Lưu ý: Hệ thống sẽ nhắn tin tối đa 2 lần cho khách hàng nếu khách hàng vẫn tiếp tục không truy cập KIDEOS sẽ mất quyền lợi nhận tin nhắn Alert miễn phí này. Khách hàng có quyền từ chối nhận tin nhắn Alert miễn phí bằng cách soạn tin TC4 gửi 199 (miễn phí).
- Có quyền chia sẻ thông tin dưới các định dạng KIDEOS.VN đã quy định.

2. Trách nhiệm của người sử dụng KIDEOS.VN
- Có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của KIDEOS.VN.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền đối với các nội dung, video clip đăng tải trên KIDEOS.VN.
- Không sử dụng KIDEOS.VN vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
- Không được hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và đọc thông tin trên KIDEOS.VN.
- Cho phép cho KIDEOS.VN sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Việc này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; người sử dụng cần lưu ý rằng, các video clip trên KIDEOS.VN có thể tiếp tục nằm trên KIDEOS.VN ngay cả khi tài khoản của người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.
- Không yêu cầu về bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và các kiểu chi trả khác liên quan đến việc KIDEOS.VN sử dụng, tiết lộ, áp dụng, hoặc chỉnh sửa Phản hồi của người sử dụng.
- Người sử dụng đồng ý rằng KIDEOS.VN và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên khoa, việc sử dụng những thông tin tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc quyền quyết định của người sử dụng và các yếu tố rủi ro của nó sẽ không thuộc trách nhiệm của KIDEOS.VN. Nếu người sử dụng đặt niềm tin vào những thông tin trên KIDEOS.VN hãy thực hiện trên cơ sở sự hiểu biết của người sử dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra.
- Không sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của thành viên khác trên KIDEOS.VN. Không gây cản trở việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của người sử dụng khác.
- Không xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của KIDEOS.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến nhà cung cấp dịch vụ.

III. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIDEOS.VN

1. Quyền của nhà cung cấp dịch vụ KIDEOS.VN
- Nhà cung cấp có toàn quyền xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang KIDEOS.VN tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
- Nhà cung cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng KIDEOS.VN sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.
- Nhà cung cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
- Nhà cung cấp có toàn quyền từ chối truy cập của người sử dụng vào KIDEOS.VN hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa thuận này.
- Nhà cung cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên KIDEOS.VN.
- Nhà cung cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) một cách hoàn toàn miễn phí.
- Nhà cung cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.
- Nhà cung cấp không bảo đảm mỗi phần của KIDEOS.VN không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.
- Nhà cung cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên KIDEOS.VN vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

2. Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ KIDEOS.VN
- Cung cấp dịch vụ KIDEOS.VN theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa thuận này.
- Kiểm soát các nội dung được người sử dụng đưa lên trang nhằm đảm bảo các nội dung này không vi phạm các quy định trong Thỏa thuận này và các quy định khác của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát và thảo luận với cộng đồng của người sử dụng. KIDEOS.VN không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.
- Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà cung cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua KIDEOS.VN.
- Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà cung cấp cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cho những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên KIDEOS.VN, ngay cả khi KIDEOS.VN không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.
- Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của mạng đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của KIDEOS.VN đăng tải lên.
- Đảm bảo hệ thống trả tin nhắn Alert miễn phí cho thành viên KIDEOS là thuê bao 3G Viettel đủ điều kiện nhận tin Alert (là thuê bao 3G không có lịch sử truy cập KIDEOS trong 7 ngày)
- Các liên kết trên KIDEOS.VN có thể dẫn người sử dụng tới các web/wapsite khác và người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng KIDEOS.VN không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các web/wapsite liên kết cung cấp.

IV. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN VI PHẠM THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI KIDEOS.VN

- Nếu người sử dụng đã đăng ký là thành viên KIDEOS.VN nhưng không tuân thủ các quy định sử dụng này, người sử dụng sẽ bị dừng tư cách thành viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước.
- Tùy theo mức độ vi phạm, các thành viên sẽ được nhắc nhở bằng tin nhắn hay email hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
- Tối đa với mỗi lỗi vi phạm, thành viên sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên vẫn tái phạm thì bình luận sẽ bị xóa mà không báo trước.
- Trường hợp người sử dụng vi phạm phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, Nhà cung cấp có thể đưa vụ việc ra cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến các nội dung trên trang KIDEOS.VN, các nội dung khiếu nại sẽ bị gỡ xuống để kiểm tra và xử lý.

V. CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG

- Dịch vụ KIDEOS.VN cho phép người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Người sử dụng giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung đó. Tuy nhiên, nhà cung cấp không đảm bảo những thông tin người sử dụng tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi trên KIDEOS.VN là không có rủi ro về an toàn thông tin.
- Nhà cung cấp có thể phân tích nội dung của người sử dụng (bao gồm cả email) để cung cấp cho người sử dụng những tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
- Nếu người sử dụng có tài khoản trên KIDEOS.VN , nhà cung cấp có thể hiển thị tên Profile (tên hiển thị), ảnh Profile (ảnh hiển thị) của người sử dụng và các hành động người sử dụng thực hiện trên KIDEOS.VN hoặc trên các ứng dụng của KIDEOS.VN (chẳng hạn như các bài đánh giá người sử dụng viết và những nhận xét người sử dụng đăng).

VI. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIDEOS.VN HOẶC VỚI CÁC TỔ CHỨC, CÁ NH N KHÁC

- Sàn giao dịch TMĐT Kideos.vn và Người bán hàng luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của các Thành viên liên quan đến giao dịch tại Kideos.vn.
- Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng Video, nội dung video và giá cước nếu không đúng như quy định tại Kideos.vn. Khi tiếp nhận những thông tin phản hồi này, Kideos.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng, Kideos.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
- Khách hàng gửi khiếu nại thông qua 2 cách:
* Địa chỉ tiếp nhận khiếu nại trực tiếp: Công ty Truyền thông Đa phương tiện Hoàng Gia, Số nhà 16/5/112 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội
* Các kênh tiếp nhận khiếu nại: Tổng đài 19002005, website

+ Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại
* Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Nhà bán hàng. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
* Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quyết định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Thành viên/Nhà Bán hàng không quá 7 ngày.
* Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện (Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận nội dung…) và gọi điện xác nhận với Thành viên/Nhà Bán hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

- Kideos.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các qui định của Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của thành viên. Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán hàng trên website cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
- Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website Kideos.vn. Khi người tiêu dùng mua dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với người cung cấp hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Kideos.vn sẽ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản ánh. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.
- Kideos.vn công khai cơ chế và quá trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quá trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.
- Nếu thông qua hình thức thoả thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì Kideos.vn sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho Thành viên.